Política de qualitat

Escola Elisabeth

Política de qualitat

És important, primer de tot, definir el terme qualitat en un entorn educatiu. Sota la nostra perspectiva existeixen dos vessants  que es complementen entre si.

La primera fa referència a la qualitat educativa, que està relacionada amb unes pràctiques educatives que formen millors persones, amb valors ètics i respectuosos mitjançant un projecte educatiu de referència, una excel·lent metodologia pedagògica i el millor conjunt de professionals que ho fan possible.

Per altra banda, aquesta només podrà ser completa quan tots els processos que permeten aconseguir aquest objectiu funcionin de manera òptima i eficient.

Per aquest motiu la Titularitat, l’Equip Directiu  i la Gerència de l’Escola Elisabeth estableixen aquesta política, que reflexa el ferm compromís amb una educació de qualitat integral, i que és coneguda i compartida per tot el personal, així com la resta de membres que formen part de la nostra comunitat educativa. Aquesta política es basa en els següents principis:

Image

Omplir amb imaginació el contingut d’aquest espai escolar.

Desenvolupar les millors pràctiques educatives i que aquestes ens portin a la Qualitat i l’Excel·lència.

Potenciar el treball en equip, que tant alumnes com mestres caminin junts per arribar lluny.

Aconseguir la complicitat de les famílies i de l’escola en la tasca educadora dels seus fills i els nostres alumnes.

Aprofundir en el treball educatiu de les diferents etapes, tenint en compte que els infants i els joves es troben en un procés de constant creixement i desenvolupament humà i intel·lectual.

Educar amb valors com la convivència, la integració, l’esforç, etc.

Professionalització eficient, responsable i compromesa dels equips de gestió educativa, de gestió administrativa i de gestió econòmica, en definitiva gestió escolar.

Aquests objectius estan orientats a aconseguir la satisfacció de tota la comunitat educativa: professors, pares, alumnes i institucions, i a la millora continuada del nostre sistema de Gestió de la Qualitat.

Image

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )