Imprimir aquesta pàgina

Llar d'infants (0-3 anys)

21659 vegades

Projecte educatiu

Que se sentin acollits i estimulatsinstalacions-escola-salou161

  • Afavorir el desenvolupament de l'autonomia.
  • Ajudar els nens i nenes a manifestar les seves pròpies emocions i sentiments.
  • Organitzar de forma positiva i eficient l'ambient escolar com a context facilitador d'experiències.

Objectius d'aprenentatge

  • Crear un ambient motivador on l'infant es pugui expressar en els diferents llenguatges (verbal, musical, matemàtic, plàstic i corporal).
  • Fomentar el coneixement de l'entorn immediat a partir de l'observació, la manipulació i l'experimentació.
  • Iniciar l'infant en la llengua anglesa mitjançant el joc i la cançó.

Què fem a l'escola

Treballem per centres d'interès

Consisteix a centrar els temes d'aprenentatge d'acord amb els interessos dels nens a cada edat, mitjançant la natura, les estacions de l'any i les festes populars, entre d'altres.

Treball per projectes

És un treball globalitzador, interactiu, cooperatiu, que ajuda als infants a aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

El joc

El joc és el principal mitjà per aprendre. Tenint en compte les diferents etapes evolutives dels infants, a la Llar es porten a terme les activitats de la Panera dels tresors a la classe de Lactants, el Joc heurístic a P1 i el Joc pròxim a P2.

Bits d'intel·ligència

És un programa que serveix per augmentar el vocabulari del nen i augmentar així la seva capacitat intel·lectual.

Safates experimentals

Les safates d'experimentació són activitats en les quals els infants exploren experimentant i manipulant amb diversos materials (inespecífics i de la natura).

Anglès

S'introdueix la llengua anglesa en els hàbits i rutines diàries. A més a més, una educadora de la Llar realitza dues sessions setmanals en aquesta llengua, en les quals busca apropar l’anglès als nens i nenes mitjançant el joc i la cançó.