Imprimir aquesta pàgina

Projecte Lingüístic

8539 vegades

 

L'Escola Elisabeth es defineix com a Cooperativa de pares catalana, dedicada a l'ensenyament, la principal i última finalitat de la qual és la formació integral de l'alumne/a com a ésser humà en els aspectes personals, culturals, socials i ètics, i on la cultura, la llengua i els costums de Catalunya s'hi traspassen com a prioritaris, sense detriment de les altres cultures, llengües i costums. Aquesta formació està basada en els principis educatius del centre que consten en el Projecte Educatiu del Centre (PEC).

El Projecte lingüístic de l'escola garanteix que els alumnes, al llarg de l'escolarització (fins als 18 anys), adquireixin un bon domini progressiu, tant a nivell oral com escrit, de les tres llengües (català, castellà i anglès). A més a més, també permet que els alumnes aprenguin francès i alemany com a assignatures optatives a l'ESO.

Per aconseguir els objectius programats en el Projecte lingüístic de l'escola, a les classes de llengua d'Educació Infantil, Primària i Secundària es realitzen diversos agrupaments flexibles en funció de les necessitats de cada grup, d'entre els quals destaquem:

 • Reforç i lectures individuals als alumnes d'Infantil (P-5) i de Cicle Inicial.
 • Desdoblaments de Llengua catalana a partir de Cicle Mitjà i desdoblament de llengua castellana a partir del Cicle Superior.
 • Desdoblaments de llengua catalana, castellana i anglesa a l'ESO.

A l'Educació Primària i Secundària es compta amb el suport d'una especialista, facilitada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Salou, per treballar específicament l'expressió oral a la classe de llengua, conjuntament amb la professora-tutora.

L'escola considera prioritari el desenvolupament de la llengua anglesa, així com la introducció dins i fora del currículum, d'altres llengües estrangeres. Per aquest motiu, curs a curs s'aprofundeix, es desenvolupen plans de millora i es duen a terme les activitats següents:

 • Aplicació del projecte CLIL per impartir algunes assignatures en anglès (plàstica, tecnologia, geografia, etc.) tant a Primària com a Secundària, per tal d'aconseguir progressivament una expressió i comprensió que culminin en el domini d'aquesta llengua per comunicar-se amb fluïdesa en la realitat plurilingüe que ens envolta.
 • Preparació de proves per a l'obtenció de titulacions externes en llengua anglesa: Trinity (Primària) i Cambridge (Secundària).
 • Intercanvi lingüístic i estades dels alumnes d'ESO en un college a l'estiu.
 • L'escola disposa d'auxiliars de conversa que són nadius i treballen l'expressió oral amb els alumnes de Primària, de Secundària i de Batxillerat.
 • Participació en el Concurs The Big Challenger.
 • Activitats en anglès en temps posterior a l'estona de dinar.
 • Activitat extraescolar d'anglès per cicles o nivells en funció del nombre d'inscripcions (Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior).
 • Activitats en llengua anglesa en els projectes, convivències i sortides pedagògiques.
 • Preparació de proves per a l'obtenció de titulacions externes en alemany i en francès a Secundària.
 • Introducció de la llengua xinesa com a activitat extraescolar a Primària.