Imprimir aquesta pàgina

Política de qualitat

4901 vegades

La Titularitat, els òrgans col·lectius de gestió, la direcció i l’equip directiu de l’ESCOLA ELISABETH de SALOU estableixen aquesta política, que reflexa el nostre compromís constant amb una educació de qualitat, i que es coneguda i compartida per tot el personal, tant propi com subcontractat, i que es basa en els següents principis:

  • - Omplir amb imaginació el contingut d’aquest espai escolar.
  • - Desenvolupar les millors pràctiques educatives i que aquestes ens portin a la Qualitat i l’Excel·lència.
  • - Potenciar el treball en equip, que els mestres novells trobin el suport dels més experimentats i, junts, fem camí.
  • - Aconseguir la complicitat de les famílies i de l’escola en la tasca educadora dels seus fills i els nostres alumnes.
  • - Aprofundir en el treball educatiu de les diferents etapes, tenint en compte que els infants i els joves es troben en un procés de constant creixement i desenvolupament humà i intel·lectual.
  • - Educar amb valors com la convivència, la tolerància, l’esforç, etc.
  • - Professionalització eficient, responsable i compromès dels equips de gestió educativa, de gestió administrativa i de gestió econòmica, en definitiva gestió escolar.

La Qualitat s’aconsegueix entre tots, i per això l’escola impulsa la motivació, la formació i el treball en equip de les persones que formen la nostra comunitat educativa i col·labora amb els seus proveïdors per aconseguir el seus objectius.

 

Aquests objectius estan orientats a aconseguir la satisfacció de tota la comunitat educativa: professors, pares, alumnes i institucions, i a la millora continuada del nostre sistema de Gestió de la Qualitat.

L’equip Directiu i tota la Comunitat educativa de l’escola Elisabeth es comprometen a complir els requisits aplicables.