Imprimir aquesta pàgina

Relació amb les famílies

8814 vegades

 

La relació de l'escola amb les famílies és un dels pilars d'un ensenyament actiu, enriquidor i bàsic per a la formació dels nens i de les nenes. En aquest sentit, l'escola té una relació fluida amb els pares, que es concreta en reunions d'inici de curs, reunions de seguiment personalitzat, lliçó inaugural, escola de pares, assemblea de cooperativistes, conferències, festes esportives i de final de curs, entre altres.

En conseqüència, fomentar la relació personal amb l'alumne i la seva família és un objectiu prioritari per a tots els membres que formen part de la comunitat educativa de l'escola.

Entenem que cada alumne és únic i el seguiment i construcció de la seva educació és el principi fonamental en què es basa el nostre projecte educatiu.

Reunions amb pares i mares prèvies a l'inici de curs

  • Els pares i les mares d'alumnes de la Llar d'Infants i Educació Infantil mantenen una reunió, prèvia a l'inici del curs, amb la Coordinadora d'Educació Infantil i amb les diferents tutores. La reunió té lloc la primera quinzena de setembre per donar a conèixer l'organització del nou curs i de cada classe en particular.
  • A tots els nivells de l'escola, també hi ha establert un primer contacte entre pares, mares i alumnes de nova incorporació a l'escola amb l'Equip Psicopedagògic i els tutors corresponents, abans d'iniciar les classes.

Reunions de pares i mares un cop iniciat el curs escolar

  • Els pares i les mares d'alumnes d'Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat tenen programades reunions amb els tutors, un cop iniciat el curs escolar. Aquestes reunions són generals, amb les famílies de tot el grup de classe, i tenen com a finalitat presentar el nou tutor/a i donar a conèixer el curs acadèmic que comença.
  • Tots els tutors realitzen diverses entrevistes amb les famílies per poder fer el seguiment de l'alumne/a. En aquells casos en què es consideri oportú, també hi poden intervenir els membres de l'equip psicopedagògic, per tal de millorar l'assessorament i l'orientació acadèmica i personal de l'alumne/a. El nombre de reunions amb el tutor/a és variable i depèn de les necessitats individuals de cada alumne/a.
  • També es realitzen reunions informatives d'orientació durant el mes de la preinscripció (al voltant del mes de març o abril), en aquells cursos on els alumnes canvien de cicle o d'etapa.
  • Els alumnes de 4t d'ESO disposen, en el seu horari, d'espais per a l'orientació acadèmica i professional, amb l'objectiu d'ajudar-los a trobar la sortida més adient a les seves aptituds personals en els estudis postobligatoris. Realitzen també diverses activitats sota el nom "Apropa't al teu futur", per determinar el tipus d'ensenyaments secundaris postobligatoris que els resulten més aconsellables.

Per entrevistar-se amb els professors, tutors, psicòleg, etc., cal demanar hora de visita amb una anotació al dietari escolar, dirigida al tutor/a, o mitjançant la intranet escolar. A la reunió d'inici de curs es relacionaran les hores ordinàries d'entrevista amb els tutors.