Imprimir aquesta pàgina

Horaris i calendari 2019-20

18046 vegades

Calendari

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica cada curs l'ordre en què s'estableix el calendari escolar per al curs 2019/20.

 • Les classes començaran el dia 12 de setembre de 2019 (dijous) i acabaran el dia 19 de juny de 2020 (divendres)
  Per indicació del Departament d'Ensenyament, es començarà l'horari de matí i tarda, de 8:30 a 17:00 hores segons l'etapa, a jornada completa.
  Des del 12 de setembre, primer dia de classe, hi haurà servei de menjador.
 • Les vacances de Nadal seran del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
 •  La Setmana Santa, del 4 al 13 d'abril de 2020 (ambdós inclosos).
 • Els dies de lliure disposició, aprovats pel Consell Escolar Municipal, seran el 31 d'octubre de 2019, el 3 de febrer i el 4 de maig del 2020.
 • Els dies de festa local al municipi de Salou seran el 30 d'octubre de 2019 i el 31 de gener de 2020.

Demanem a totes les famílies que organitzin les seves vacances d'hivern tenint en compte els ponts i festes locals, per tal que els nens i nenes no perdin jornades d'activitat lectiva. L'absència, encara que justificada, ocasiona trastorns als alumnes i també al grup de classe.
Vegeu la normativa de l'escola: Assistència i justificació.

 

Horari dels alumnes

Horari general

Per tal d'optimitzar el rendiment i l'aprofitament de les sessions de treball de l'alumne/a, així com per poder compaginar entrades i sortides, hores d'esbarjo i de menjador, l'horari dels alumnes és el següent:

 • LLAR D'INFANTS, PARVULARI I PRIMÀRIA
  Matí: 9:00 - 13:00 hores   Tarda: 15:00 - 17:00 hores
  L'accés dels alumnes a les aules no serà abans de les 8:50 hores
 • 1r i 2n d'ESO
  Matí: 8:30 - 13:00 hores   Tarda: 14:30 - 16:30 hores
  L'accés dels alumnes a les aules no serà abans de les 8:20 hores
 • 3r i 4t d'ESO
  De dilluns a dijous Matí: 8:30 - 13 hores   Tarda: 14:30 - 16:30 hores
  Divendres: 8:30-15:00 hores
 • L'accés dels alumnes a les aules no serà abans de les 8:20 hores
 • BATXILLERAT
  De dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 hores

Entrades i sortides: matí i tarda

Per poder organitzar les entrades i sortides dels alumnes de l'escola de forma controlada, durant el curs 2014/15 es realitzen de la següent manera:

 • Alumnes de Llar i Parvulari
  Per la porta d'accés a la Llar, situada a l'inici del carrer Miquel Martí i Pol
 • Alumnes de Primària, ESO i Batxillerat
  Per la porta principal situada al carrer Miquel Martí i Pol

Horari al migdia

 • Alumnes de Llar i Parvulari

La sortida dels alumnes de la Llar d'Infants i Parvulari que no facin ús del servei de menjador, serà a les 13:00 h., per la porta de la Llar d'Infants situada a l'inici del C/ Miquel Martí i Pol.
L'hora d'entrada d'aquests alumnes després de dinar serà a les 14:55 hores i NO ABANS.
El compliment d'aquesta disposició afavoreix el control dels alumnes que surten de l'escola.

 • Alumnes d'Educació Primària i ESO

La sortida dels alumnes que dinen a casa serà, a les 13:00 hores  per la porta principal, situada al C/ Miquel Martí i Pol.
L'hora d'entrada d'aquests alumnes després de dinar serà a les 14:25 hores i NO ABANS.
El compliment d'aquesta disposició afavoreix el control dels alumnes que entren a l'escola.

La porta principal del carrer Miquel Martí i Pol s'obrirà a les 8:15 h, sota control, per a l'alumnat d'ESO i BAT, tancant-se a les 8:30h. Posteriorment, a les 8:45h s'obriran les dues portes del carrer Miquel Martí i Pol per  al'alumnat d'Infantil i Primària. A part de l'alumnat que inicia les classes en l'horari estipulat a ESO i BAT, només podran accedir a l'interior de l'escola els i les alumnes que estiguin apuntats als servei d'acollida i els treballadors i treballadores del centre. Si algun alumne/a d'ESO i BAT arriba més tard de les 8:30h, haurà d'esperar al següent torn d'obertura de la porta a les 8:45h.

Els germans i germanes d'alumnes d'ESO i BAT que es trobin en les etapes d'infantil i Primària, podran fer servir el servei d'acollida de manera gratuïta a partir de les 8:15h, quan entri al centre el seu germà o germana gran. Cal recordar que només podran accedir al centre, abans de l'horari de classes, els alumnes que utilitzin el servei d'acollida.