Imprimir aquesta pàgina

Equip Psicopedagògic

8494 vegades

Equip Psicopedagògic

El Gabinet Psicopedagògic de l'Escola Elisabeth té com a objectius prioritaris conèixer l'alumne/a, vigilar la seva evolució, prevenir les dificultats d'aprenentatge i ajudar-lo en crisis, moments difícils o sempre que ho precisi. Té un caràcter més preventiu que terapèutic, sense descuidar, però, aquest aspecte.

 • A l'hora de resumir aquestes funcions, podem concretar-les en:
  • Establir un pla d'acollida per als alumnes i professors de nova incorporació.
  • Determinar els nivells aptitudinals de l'alumne/a.
  • Determinar i fer el seguiment del rendiment escolar, individual i col·lectiu.
  • Vetllar pel grau d'integració dels alumnes al grup classe.
  • Orientar per al tractament dels problemes. Realitzar entrevistes amb l'alumne/a i amb els pares quan sigui necessari.
  • Realitzar les exploracions i les entrevistes necessàries.
  • Assessorar els diferents equips i famílies en la presa de decisions.
  • Fer una valoració dels resultats obtinguts en els diferents grups - classe pel que fa referència als aprenentatges bàsics. Establir plans de millora generals i del grup - classe.
 • L'Equip Psicopedagògic està integrat per diferents professionals (pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs i mestres d'educació especial) que atenen, exclusivament o compartint amb altres tasques docents, les necessitats dels alumnes en els diferents cicles i etapes que conformen l'escola Elisabeth.