Hemeroteca

Escola Elisabeth Salou

L'actual canvi tecnològic està modelant la manera com viurem en un futur immediat

Fa uns dies que vaig llegir per un canal de notícies d’internet que el President de la República Francesa, Emmanuel Macron, va presentar a l’Elisi el pla nacional d’Intel·ligència Artificial per a França. En una entrevista que va concedir el dignatari a la revista Wired1 , en va explicar els detalls.

Macron va mostrar una gran sensibilitat en el coneixement del tema i, per sobre de tot, va donar una imatge d’estratega polític que vol situar França en un lloc destacat a l’Europa del segle XXI.

“El canvi tecnològic transformarà la manera com consumim, treballem, aprenem, ens desplacem, ens relacionem i, en definitiva, vivim.”

“La gran revolució tecnològica que estem experimentant és, de fet, una revolució política.”

En la mateixa línia, a principis d’abril, UNICEF feia públic el seu informe “Els nois i noies de la bretxa digital a Espanya”2 . L’informe analitza com el fet de no tenir accés al món digital és una nova forma de pobresa.

“El acceso a internet se ha convertido en una herramienta que puede impulsar los derechos de la infancia y revolucionar sus vidas, especialmente las de los más vulnerables, ayudándoles a desarrollar su potencial, integrarse o encontrar referentes y ayuda.

El acceso a internet ha revolucionado tanto la vida de los niños y las niñas que hoy en día la red ha de ser vista también como una herramienta para impulsar sus derechos. En el caso de la infancia más vulnerable, además, internet puede jugar un papel fundamental para que puedan desarrollar todo su potencial, mejorar su integración e incluso buscar referentes y ayuda. Sin embargo, en España estas oportunidades están aún lejos de ser disfrutadas por toda la infancia de manera equitativa.”

Conclou que la societat espanyola majoritàriament és sensible a situacions de desigualtat relacionades amb la pobresa alimentària o fins i tot a primeres necessitats com l’habitatge, l’escolarització, la sanitat... Però, segons apareix a l’informe, aquesta mateixa societat és insensible a la discriminació tecnològica.

Si tot el nostre entorn és digital, no dominar les destreses, les habilitats i les competències que li són pròpies és anar-ne quedant exclòs.

Saber-se moure en un entorn digital va generant noves maneres de pensar, de fer, de ser i de relacionar-se, és a dir, de sentir-se part de la societat en la qual vius.

El creixement en entorns amb mancances digitals situen molts infants fora de la seva època, sense les habilitats i les eines necessàries per accedir a les informacions, contrastar-les, crear-se una opinió... i, en el fons, accedir al marc d’oportunitats que la societat globalitzada del segle XXI els ofereix.

En aquests moments de canvis profunds, l’escola té noves obligacions, entre les quals es troba la d’adaptar-se i donar resposta als reptes que planteja la societat digital.

Us heu adonat de com darrerament estem canviant els nostres hàbits en situacions quotidianes com...

 • Demanar un taxi, una pizza...
 • Relacionar-se amb el banc o amb l’administració...
 • Pagar l’autopista, l’estacionament a la zona blava...
 • Reservar vols i hotels per a les vacances...
 • Comprar articles diversos...
 • Demanar hora de visita al nostre metge de capçalera o consultar el nostre historial mèdic...
 • Rebre les notificacions de l’escola o els butlletins de notes dels nostres fills.
 • “Quedar” amb els amics
 • Mantenir reunions i comunicar-nos laboral i personalment (Skype...)
 • Controlar instal·lacions domèstiques mitjançant un sistema domòtic.
 • ... i fins i tot podem ser reporters de la realitat que ens envolta a nivell mundial, compartint imatges i vídeos amb una immediatesa increïble.
 • - ...

Hem d’aconseguir que els joves siguin proactius, és a dir, que per si mateixos siguin capaços d’interessar-se per les innovacions i incorporar-les a la seva realitat, que autònomament decideixin cercar aquells coneixements que els permetin evolucionar, que sàpiguen submergir-se a la xarxa i adquirir aquell producte o servei que s’adapti millor a les seves necessitats...

Totes aquestes habilitats passen per conèixer els riscos que comporten i saber-ne fer un ús ètic i responsable.

Tal com deia el president Macron, que puguin viure com la societat imposi en cada moment.

 

Juan Manuel Ferré                                                          Jordi Aiguadé

Cap Departament de Ciències                                         Cap Departament Humanístiques

 

(1) https://www.wired.com/story/emmanuel-macron-talks-to-wired-about-frances-ai-strategy/

(2) https://www.unicef.es/publicacion/estado-mundial-de-la-infancia-2018-los-ninos-y-ninas-de-la-brecha-digital

Llegir 4260 vegades

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )