Imprimir aquesta pàgina

Comencem un curs històric

1274 vegades

Comencem el curs més singular que recordem, la pandèmia del COVID ha fet que es canviïn molts hàbits a la societat i conseqüentment a l'escola.