Imprimir aquesta pàgina

Repàs

4150 vegades

L'objectiu bàsic de l'activitat és ajudar a fer els deures, portar al dia l'agenda d'obligacions estudiantils i anar consolidant algunes àrees o assignatures on es tingui dificultats.

MÀXIM: de 4 a 6 alumnes

Nivells / horaris

Alumnes de 3r i 4t, 5è i 6è // dilluns i/o dijous de 17:15 a 18:15 hores

Lloc: Aula primària