Imprimir aquesta pàgina

Chess & Play

4454 vegades

Introduïm els escacs, juntament amb l'aprenentatge d'anglès, com a recurs educatiu útil per potenciar el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament lògico-matemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.

Nivells / horaris

  • Alumnes de 1r i 2n  // dimecres de 14 a 15 hores

Lloc: Aula primària