Imprimir aquesta pàgina

Speak Up! 1r i 2n BAT

5550 vegades

Presentem una proposta molt atractiva per assolir nivells alts en l’anglès, apostant per la perfecció en la comunicació oral i l’ampliació de recursos gramaticals i en el vocabulari adquirint una gran fluïdesa presentant activitats d’actualitat, reflexió i debat. Els adolescents aprendran en un ambient molt empàtic, amb continguts 100% adaptats als seus interessos, normalitzant l'ús de la llengua anglesa en tan en situacions espontànies com en exposicions i temes més complexos.

MÀXIM: de 6 a 8 alumnes

Nivells / horaris

  • Alumnes de 1r BAT  // dimecres de 15 a 16 hores
  • Alumnes de 2n BAT  // dijous de 15 a 16 hores

Lloc: Aules de BAT