Imprimir aquesta pàgina

Principis educatius i filosofia de l'escola en totes les línies educatives

20485 vegades

Els objectius de l'Escola Elisabeth parteixen de la convicció que els alumnes, per créixer com a persones i intel·lectualment, necessiten desenvolupar al màxim les seves capacitats amb un alt nivell d'esforç i d'exigència personal.

Aquests objectius es poden concretar en:

  1. Assolir coneixements a partir de l'estimulació de la curiositat intel·lectual, amb la recerca de respostes i/o la formulació de preguntes.
  2. Aprendre a aprendre a través de mètodes i eines pedagògiques eficaces i exigents.
  3. Atendre les necessitats educatives de l'alumnat, amb un ensenyament individualitzat i coherent amb les seves capacitats.
  4. Aconseguir que l'alumne/a pugui expressar-se en qualsevol de les llengües impartides a l'escola.
  5. Fomentar una actitud creativa en totes les facetes de la vida de les persones, el gust per la bellesa i la sensibilitat per les manifestacions artístiques.
  6. Potenciar una educació no sexista en el marc de la coeducació.
  7. Fomentar la relació de l'alumnat amb l'entorn social i natural, i potenciar una actitud lligada a l'aprenentatge del diàleg, a l'acceptació i la tolerància a les diferències de tot tipus, i a la formació del caràcter crític per a la millora de la societat i la defensa del medi ambient.

Com a escola, restem a oberts als canvis socials i metodològics, de coneixements, d'organització, de recursos d'aprenentatge, etc., com poden ser l'organització interna, la selecció i formació del professorat, les activitats extraescolars, el coneixement de llengües, l'emprenedoria, la informàtica, les pissarres digitals interactives, la web, dropbox, facebook, etc., per tal d'anar-los incorporant a la praxis escolar per a una formació integral i adaptada a les necessitats que la societat, en cada moment, ens reclama.